MIK-jam

Designa för demokratin

MIK-jam är en hel- eller flerdagsaktivitet där kreativa deltagare möts, fysiskt eller online, och arbetar tillsammans kring medie- och informationskunnighet (MIK). Vid evenemangets slut har deltagarna arbetat fram nya koncept, aktiviteter och prototyper till digitala verktyg samt fått praktisk erfarenhet i att arbeta iterativt i en kreativ designprocess. Allt i syfte att stärka det egna MIK-arbetet.

MIK-jam riktar sig särskilt mot verksamma inom bibliotek, skola, museum och journalistik men även till universitetsstudenter, forskare med flera.

Boken

MIK-jam - en kreativ metod för verksamhetsutveckling, Biblioteksutveckling Östergötland.

Författare: Martin Törnros, Linda Sävhammar, Anna Danielsson, Karin Nielsen Lundin.

Redaktör: Marika Alneng.

Podden

Hållbara bibblan, Biblioteksutveckling Sörmland.

Hållbara bibblan är en inspirationspodd om biblioteksutveckling och Agenda 2030, med utgångspunkt i MIK-jam Agenda 2030.

Vill du veta mer?

Vill du anordna ett eget MIK-jam?

Har du frågor eller vill anordna ett jam tillsammans?
Hör av dig till Martin Törnros, martin@interaktivarum.se

Vad är MIK-jam?

MIK-jam är ett skapande event där kreativa deltagare med olika bakgrund och kompetenser möts och arbetar tillsammans kring MIK.

Under ett MIK-jam tar nya koncept, aktiviteter och prototyper till digitala verktyg form. Syftet är att stärka MIK-arbetet inom bibliotek, skola och museum såväl som för allmänheten och organisationer att lära om MIK.

Fokus ligger på att ha roligt, bredda kunskaperna och inspireras av varandra.

Ett MIK-jam kan genomförs i såväl fysisk som digital form - fokus ligger på innehållet, och anpassas väl till formatet.

Vad är MIK?

MIK står för medie- och informationskunnighet: att kunna hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper.

Det handlar om allt ifrån digital källkritik och reklamkunnighet till filmanalys och datorspel. MIK handlar om alla människors rätt till information och kunskap: kort och gott en demokratifråga.

Läs mer om MIK på UNESCO, Statens Medieråd och Wikipedia.