MIK-jam

digital biblioteksverksamhet med unga i fokus

Resultat

Prova-på-dagar som lockar och låter barn och unga påverka bibliotekets verksamhet. En Discord-server (citat: "Discord = Teams för unga") som erbjuder trygga rum för Regnbågshäng för HBTQI-ungdomar i hela Västerbotten. En poesiklubb för skapande i text och bild och en medieklubb för att synliggöra och skapa kring minoriteters kultur i norra Sverige.

Dessa är exempel på lösningar som designades från grunden under detta tvådagars MIK-jam arrangerat av Regionbibliotek Västerbotten och Interaktiva rum. Personal från regionens folk- och skolbibliotek samarbetade och skapade tillsammans nya aktiviteter, verktyg och metoder kring hur biblioteken kan arbeta med digital biblioteksverksamhet med unga i fokus. Arbetet skedde i fyra teman:

  • Yttrandefrihet - barns röster ska höras

  • Hbtqi på bibliotek - för allas jämlikhet

  • Ungas skrivande - för, med och av barn

  • Barns rätt till sin kultur - nationella minoriteters, urfolks- och mångspråksperspektiv

Varje deltagare hade inför eventet intervjuat en person och förberett en frågeställning/utmaning kopplat till sitt tema. Första dagen under MIK-jam skedde digitalt på distans. Grupperna formulerade egna mål och skapade en bildvägg för den känsla de ville förmedla med sin respektive aktivitet. Idéerna utformades vidare gentemot en utvald målgrupp och ett konkret mål. Inför dag två hade varje deltagare presenterat och diskuterat sin grupps idéer och upplägg med målgruppen. Under dagen fick varje grupp bolla sina tankar och idéer med en ämneskunnig inspiratör och aktiviteten itererades till en slutgiltig form med en tydlig början, innehåll och slut. Dagen avslutades med en diskussion om hur biblioteken kan ta sina idéer vidare och vilka stöd som finns att få.

Samtliga resultat (förutom grupp Hbtqi) är publicerade under CC BY-SA Erkännande-DelaLika och är fria för vem (och vilket bibliotek) som helst att använda.

Gruppernas arbetsprocesser och presentationer:

Arrangera ett MIK-jam

Vill ni arrangera ett digitalt eller fysiskt MIK-jam? Se startsidan för information.