MIK-jam

digital biblioteksverksamhet med unga i fokus

Inspiratörer

Under MIK-jam har varje grupp tillgång till en inspiratör som är verksam eller kunnig inom området. Ni har möjlighet att under dagen presentera er idé för er inspiratör samt bolla tankar och idéer.

Vendela Carlfjord

Tema: Yttrandefrihet

Vendela Carlfjord är en barnrättsaktivist som tidigare varit förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund och representant i Rädda Barnens riksstyrelse. I dessa roller har Vendela arbetat med barn och ungas organisering och för att stärka barns politiska intressen. Arbetet har bland annat bestått av att göra Barnkonventionen till lag, rapportera till FN:s barnrättskommitté, delta i regeringens barnrättsdelegation och utbilda barn och vuxna om barns rättigheter.

Idag studerar Vendela statsvetenskap vid Uppsalas Universitet och skriver om barns rätt att höras i beslut om sin egen välfärd. Hon är också medlem i Svensk biblioteksförenings jury för Barnrättsutmärkelsen Elefanten.

Rebecka Marcusson

Tema: Yttrandefrihet

Rebecka Marcusson arbetar som strateg för mänskliga rättigheter och barnrätt vid Länsstyrelsen Västerbotten. Där ansvarar hon just nu för samordningen av arbetet med regleringsbrevsuppdragen för mänskliga rättigheter, barnrätt och rasism i arbetslivet. Länsstyrelsen har dels i uppdrag att verkställa att nationella mål får genomslag regionalt, men också att stödja andra aktörer i länet i frågor om mänskliga rättigheter. Rebecka har tidigare på Länsstyrelsen även arbetat med uppdrag inom integration och föräldraskapsstöd.

Genom sitt arbete på Länsstyrelsen har Rebecka bland annat bidragit till att majoriteten av länets kommuner numera har utbildade barnrättsstrateger, att en dialoggrupp inom mänskliga rättigheter bildats i länet samt tillsammans med kollegor startat igång initiativet ”Delaktighetsveckan” som är en föreläsningsvecka med syfte att lyfta olika perspektiv, sprida kunskap och goda exempel samt bidra till kompetenshöjning inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter. Hon har också tidigare erfarenhet av att ha arbetat med ensamkommande barn och unga samt som barn och ungdomsledare inom föreningslivet. Dessutom har hon tidigare också engagerat sig i olika organisationer med sin grund i mänskliga rättigheter och barnrätt.

Klara Nygren

Tema: HBTQI

Klara har arbetat med hbtqi-frågor i över 10 år och har sedan 2015 arbetat med rättighetsfrågor på Rättighetscentrum Västerbotten. Där har Klara varit med och utvecklat normkreativa metoder för att motverka diskriminering bland barn och unga i Västerbotten. Hon har också utbildat och utvecklat metoder anpassade för kultur- och fritidsverksamheter.

Genom sitt arbete i olika projekt har Klara fördjupat sig kring frågor som rör arbetsmiljö, familjepolitik, likvärdigt bemötande och diskriminering. Klara är genusvetare med ett nyupptäckt intresse för folkbildning som är inriktad på samhällsförändring. Hon leder gärna grupper i förändringsprocesser och gillar att, tillsammans med deltagare, hitta lösningar för att utveckla verksamheter så de blir mer välkomnande.

Solja Krapu-Kallio

Tema: Ungas skrivande

Solja är författare, estradpoet och konfrencier som sedan 1991 har framfört sina texter på scen. Som estradpoet hämtar hon sina bilder från vardagen och gör det med rytm, känsla och humor. Hon har vunnit Nationellt mästerskap i Poetry Slam (tävlingar i estradpoesi) i två länder: två gånger i Sverige och en gång i Finland.

Förutom poesi har hon skrivit romaner för vuxna samt barnböcker. För "Jag behöver lillbrorsan" vann hon Författarförbundets debutantpris, Slangbellan 2002. Sedan dess har det blivit många bilderböcker tillsammans med olika illustratörer.

Numera är Solja frilansande författare, men med i bagaget har hon sin långa erfarenhet av jobbet som bildlärare.

Constanze Ackermann-Boström

Tema: Barns rätt till sin kultur

Constanze Ackermann-Boström är sociolingvist och verksam som forskare i flerspråkighet vid Umeå universitet. Hennes forskning fokuserar främst på minoritetsspråk, språkbevarande och identitet, särskilt hos barn och unga. I ett aktuellt projekt undersöker hon hur unga tornedalingar, kväner och lantalaiset och deras familjer ser på sitt arvspråk meänkieli och hur det kan påverka språklig och kulturell revitalisering. Constanze är utbildad lärare och har även lång erfarenhet från att undervisa inom lärarutbildningen.