MIK-jam

Biblioteksutveckling för Agenda 2030

Inspiratörer

Under MIK-jam har varje grupp tillgång till en inspiratör som är verksam eller kunnig inom området. Ni har möjlighet att under dagen presentera er idé för er inspiratör samt bolla tankar och idéer.

Carl Bärstad

Civilingenjör Industriell Ekonomi med fokus på Programmering & Open Innovation.

Tema: Design för delaktighet på internet

Carl är en social entreprenör och konceptuell designer som skapat och drivit öppna plattformar, produkter och koncept för delaktighet i det fysiska likväl som det digitala rummet.

Carl har startat och drivit event-plattformen TEDxStockholm, det öppna hackathon formatet Kids Hack Day samt den allmännyttiga ideella föreningen Folk Lab. Folk Lab verkar för att stötta nya mötesplatser med metoder och maskiner för kreativ digital folkbildning.

Carl är även medgrundare till det svenska edtechbolaget Strawbees samt konceptuell designer av open source produkten Quirkbot vilken utgör en del av bolagets nuvarande produktlinje. Strawbees erbjuder ett helhetssystem för projekt-baserat lärande inom STEAM som främjar barns kreativitet och digitala litteracitet.

Eleonor Grenholm

Bibliotekarie, beteendevetare och handläggare.

Tema: Design för delaktighet på internet

Eleonor har lång erfarenhet av bibliotekens arbete och uppdrag med att stärka allmänhetens digitala kompetenser och digitala delaktighet. Genom arbete på folkbibliotek, i regional biblioteksverksamhet och inom den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus har hon utforskat hur nya teknologier kan stärka och utmana grupper och den enskilda individen. Nyfikenheten ledde bland annat till nätverket och boken Skaparbibblan.

Nu jobbar hon som handläggare på Enheten för bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket, bland annat med bibliotekens lärplattform Digiteket.

Kata Nylén

Leg. psykolog, specialistbehörig i organisationspsykologi.

Tema: Kommunikation för en hållbar värld

Kata har en bakgrund som projektledare och innovationssamordnare inom skola och socialt arbete. Kata har arbetat i Kenya för organisationer som Green Congress, ESSF och Greenpeace.

Nu driver Kata företaget Klot Collective som hjälper företag och organisationer i deras hållbarhetsarbete. Hon arbetar också med team- och ledarskapsutveckling genom företaget Psykologifabriken, sitter i styrelsen i organisationen Reformaten, arbetar i arvsfondsprojektet Terra Pi samt föreläser och håller workshops i bland annat klimatpsykologi, barn med klimatångest och klimat i skolan.

Maria Dalhage

Projektledare och initiativtagare inom öppna data.

Tema: Öppna data i en hållbar stad

Maria Dalhage har mångårig erfarenhet av att leda arbetet med digitalisering inom offentlig sektor. Sedan 2017 arbetar Maria på Arbetsförmedlingen med fokus på öppna data, öppen källkod samt digitala ekosystem; allt för att främja innovation och digitaliseringskapacitet i Sverige.

Maria är en av initiativtagarna till nätverket NOSAD (Network Open Source and Data) – ett nätverk som för dem som arbetar med eller använder sig av offentlig sektors öppna data.

Mona Karila

Verksamhetsutvecklare, processledare, pedagog inom hållbar regional utveckling och designprocesser för hållbarhet.

Tema: Biblioteken i en cirkulär ekonomi

Om vi förväntar oss nya hållbara resultat av det vi gör kan vi inte fortsätter att arbeta med utveckling på samma sätt som vi gjort tidigare.

Mona är statsvetare, pedagog och historiker och har arbetat inom flera delar av offentlig sektor - hela tiden driven av att vi tillsammans kan skapa värde.

Mona driver just nu hållbar regional utveckling inom Region Sörmland. Genom att våga göra nytt och testa i skarpt läge tänjer vi gränser och kan tillsammans flytta normer. Vi utgår från utmaningen, sätter människan i centrum och använder designens förhållningssätt för att skapa tjänster i de system som omger oss.