MIK-jam

digital biblioteksverksamhet med unga i fokus

Teknik-drop-in

Du behöver:

  • En dator eller surfplatta med fungerande webbkamera

  • Headset med mikrofon och hörlurar

Gör följande:

 1. Anslut till Zoom-mötet (länk i mail med inbjudan)

 2. Döp om dig till: Förnamn Efternamn (namn på bibliotek)

 3. Testa din mikrofon och videokamera.

 4. Skriv "Hej!" i chatten.

 5. Be om hjälp vid behov, i chatten eller på telefon:

  • Sörmland: Malin Klintholm (0721-428056), Ann Catrine Eriksson (0722-402772)

  • Östergötland: Linda Sävhammar (0725-004799), Ingrid Loeld Rasch (0703-585685)

 6. Utför uppgift 0. Frågeställningar & utmaningar nedan.

MötesRegler

Normer:

 • Stäng av mikrofonen under presentationer

 • Sätt på mikrofonen under diskussioner

 • Arbeta inte med annat på datorn samtidigt

 • Undvik spontanraster

 • Ställ frågor i chatten

Innehåll

 • 08.45: Teknik-drop-in

 • 09.00: Workshop

 • 10.00: Egen MIK-aktivitet

 • 12.00 Lunch

 • 13.00: Bolla med inspiratör

 • 14.00: Egen MIK-aktivitet

 • 15.00: Presentation & diskussion

 • 16.00: Tack för idag!

0. Frågeställningar & utmaningar

Padlet:

 • Öppna Padlet-brädet Frågeställningar & utmaningar

 • Skapa ett kort för din förberedda frågeställning/utmaning.
  Lyft andras kort: Reagera med ett hjärta ❤️ på kort du önskar lyfta.


1. kunskaper, färdigheter och relationer

09.30-09.50

Presentationsrunda:

 • Presentera kort dig själv.

 • Berätta vad du arbetar med.

 • Presentera din förberedda frågeställning/utmaning.

Diskutera, i relation till ert tema: i ett ständigt föränderligt digitalt samhälle där "13 är det nya 16": vilka kunskaper, färdigheter och relationer behöver barn och unga som grund för en trygg digital personlig utveckling?

 • Tänk brett, men ha gärna er kommande MIK-aktivitet i åtanke.

Ingen stress: diskussioner kring dessa frågor kommer att återkomma under hela dagen!


2. Planera en egen MIK-aktivitet

10.00-10.50

Utifrån era diskussioner i föregående uppgift, formulera ett mål och känsla för er aktivitet.

Padlet:

 1. Öppna er grupps egna Padletbräde nedan.
  Behåll brädet öppet under resten av dagen.

 2. Formulera tillsammans ett eller flera mål för er aktivitet. Skapa ett Padletkort för varje mål. (ca 15 minuter)
  Kolumn: Aktivitetens mål.

 3. Varje gruppmedlem lägger in 2 bilder som representerar den känsla hen vill förmedla med aktiviteten. (ca 10 minuter)
  Kolumn: Aktivitetens känsla i bilder.
  Tips: använd Padlet-kortens inbyggda sökfunktion!

 4. Varje gruppmedlem presenterar sina bilder (ca 5 minuter)

 5. Diskutera gemensamt vad ni vill förmedla och uppnå med aktiviteten: (ca 15 minuter)

  • sortera ev. känslobilderna i önskad ordning

  • revidera ev. aktivitetens mål.

11.00-11.15

Varje grupp presenterar kort (2 minuter) sin tänkta aktivitet för övriga grupper.

Bestäm i förväg vem i gruppen som kommer att presentera.

11.15-12.00

Utifrån ert definierade mål och känsla, påbörja planeringen av er aktivitet.

Aktiviteten ska aktivt involvera målgruppen/deltagarna i olika moment.

Padlet:

 1. Bryt ner aktiviteten i olika moment. Skapa ett kort för respektive moment.
  Kolumn: Aktivitetens moment.

Bra att fundera på:

  • Vilken information behöver deltagarna?

  • Vad ska genomföras under aktiviteten?

  • Vad ska diskuteras?

  • Hur skapar vi lust & engagemang?

Anteckna:

Ha funderingar och frågetecken antecknade och nära tillhands, t.ex. i form av Padlet-kort. Dessa är bra att senare bolla med ert temas inspiratör!

13.00-13.20

Varje grupp presenterar kort (2 minuter) sin tänkta aktivitet för inspiratörer och övriga grupper.

Bestäm i förväg vem i gruppen som kommer att presentera.

13.20-13.50

 • Diskutera er aktivitet med er inspiratör.
  Tips: dela skärm och/eller länken till er Padlet.

 • Lyft frågor och funderingar samt bolla tankar och idéer!

Att tänka på:

Varje inspiratör deltar som erfaren ämneskunnig för ert respektive tema. Hen förväntas dock inte vara MIK-expert eller kunna svara på frågor kring teknik, innovation eller dylikt.

Var beredda på att inspiratörerna och MIK-jam-ledarna kan komma att ställa granskande och svåra frågor. Syftet är att inte att kritisera, utan att väcka kreativa tankar och utmana er att se nya perspektiv.

Använd er inspiratör som ett kunnigt bollplank, i syfte att vidareutveckla er aktivitet!

14.00-14.50

Färdigställ planeringen av er MIK-aktivitet.

Padlet:

 1. Skapa kort för aktivitetens olika moment.
  Kolumn: Aktivitetens moment.

Struktur:

  • Aktiviteten ska ha en tydlig början.

  • Aktiviteten ska involvera/aktivera målgruppen/deltagarna.

  • Aktiviteten ska ha ett tydligt slut, som kopplar an till aktivitetens mål.

Mål:

Sikta på att aktiviteten härefter ska vara tillräckligt färdigställd och strukturerad för att (efter detaljplanering och förberedelse) kunna genomföras på ert respektive bibliotek!

15.00-16.00

Presentation

Varje grupp presenterar (5 minuter) sin tänkta aktivitet för övriga grupper. Bestäm i förväg vem i gruppen som kommer att presentera.

Diskussion

Vad behöver ni som bibliotek och bibliotekspersonal för att realisera er MIK-aktivitet?