MIK-jam

Biblioteksutveckling för Agenda 2030

Inför Mik-jam Agenda 2030

Är du antagen till MIK-jam? Vad kul! Nedan följer ett antal uppgifter att genomföra inför MIK-jam, och bör inte ta mer än en timme. Syftet är att börja reflektera kring utmaningarna och möjligheterna med målgruppen i fokus.

Inför Dag 1

1. Bekräfta ditt deltagande

Fyll i detta korta formulär för att bekräfta eller avböj ditt deltagande i MIK-jam senast 25/11.

2. Intervjua en person

Att göra inför MIK-jam:

 • Bekanta dig med ditt tema genom att läsa igenom dess text och frågeställningar.
  Bekanta dig även med de allmänna frågeställningarna gällande samtliga teman.

 • Intervjua/samtala med en person kring ditt tema, utifrån tillhandahållna eller egna frågeställningar.

 • Baserat på intervjun, formulera en frågeställning eller utmaning kring att arbeta praktiskt med temat på biblioteket.

3. Lär känna Padlet

Under MIK-jam kommer vi att använda Padlet, ett digitalt verktyg för att brainstorma och skapa kreativt tillsammans. Ni kan enkelt strukturera ert arbete genom att skapa kolumner, kort och länkar, rita samt lägga till bilder, videor och mycket mer. Du behöver inte registrera ett konto.

Att göra inför MIK-jam:

4. Lär känna Zoom

Under MIK-jam kommer vi att använda Zoom, ett digitalt verktyg för videosamtal.

Om du är ovan med att använda programmet, bekanta dig genom att ringa ett testsamtal och testa att ljud (headset) och bild fungerar.

Vi rekommenderar att du registrerar ett Zoom-konto och använder en nedladdad och installerad version av Zoom. Det går även bra att ansluta till videosamtalet via webbläsaren, se då till att använda en uppdaterad version av t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Inför Dag 2

Att göra inför dag 2:

 • Presentera och diskutera din grupps idé med en eller flera personer från målgruppen.

  • Hur upplevs er lösning? Vilka möjligheter & utmaningar ser målgruppen?

  • Hur kan er lösning vidareutvecklas för att ännu bättre möta målgruppens behov?

 • Skapa kort i din grupps Padlet som sammanfattar era diskussioner.