MIK-jam

Designa för demokratin

Hur sprids nyheter och information idag? Vad vet de sociala plattformarna om oss? Hur påverkas den personliga integriteten? Vilka kunskaper har gemene man, och hur kan vi medborgare ges mer makt och insikt i dagens informationsflöde? Hur kan utpekade ansvariga som biblioteks- och skolpersonal öka medie- och informationskunnigheten i samhället?

I detta första MIK-jam samlades omkring 40 deltagare från olika domäner på Arbetets Museum i Norrköping. Tillsammans designade de koncept och utvecklade nya, lekfulla verktyg, t.ex. webbläsarplugins, för att främja utforskande och nyfikenhet kring komplexa demokratifrågor. Syftet var att skapa bryggor mellan akademi, forskning, medier, innovativa företag och allmänhet kring en av dagens viktigaste samhällsfrågor, att tänka nytt och nyfiket kring digitalisering och design, samt att bygga upp en växande verktygslåda som ska komma såväl forskare, näringsliv, mediehus, skolor, bibliotek samt allmänheten till nytta.

Deltagarna arbetade i grupper på ett av följande sex teman:

  • Fake news - vem kan jag lita på?

  • Designa det demokratiska samtalet

  • Mina digitala fotspår

  • VR- och AR-upplevelser

  • Spel och simuleringar

  • Biblioteket och vardagstekniken

Läs mer om samtliga teman.

Press & media

Resultat, one-shot-videos

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Film för deltagarrekrytering

Arrangörer

MIK-jam i Norrköping arrangerades av Film i öst, Edvira och Interaktiva rum.